Ο Καμπίρ λέει: « Δεν μπορεί να ειπωθεί με λέξεις του στόματος. Δεν μπορεί να γραφτεί στο χαρτί. Είμαι σαν ένας μουγγός άνθρωπος που δοκιμάζει ένα γλυκό πράγμα... πώς μπορεί αυτό να περιγραφτεί;»

«Ξεκίνα απ’την αρχή και συνέχισε μέχρι να φτάσεις στο τέλος. Τότε σταμάτησε.»
(Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων)

«... με αφοσίωση στην πρακτική έρχεται νοητική δύναμη. Απ’την νοητική δύναμη έρχεται το αποτράβηγμα των αισθήσεων (πρατυαχάρα). Αυτό κάνει δυνατό τον βαθύ στοχασμό. Απ’τον βαθύ στοχασμό έρχεται ηρεμία του νού. Αυτό οδηγεί στη φώτιση ή τελική εμπειρία της αλήθειας. Αυτή η φώτιση εντείνει την ευθύμηση της αλήθειας. Η συνεχής ευθύμηση οδηγεί στην αδιάσπαστη,άμεση συνειδητοποίηση της αλήθειας. Με τέτοια συνειδητοποίηση, ένας άνθρωπος ζεί στο Άτμαν»
(Μαχαναραγιάνα Ουπανισάδα)

«Αυτός που χάνει τον εαυτό του τον βρίσκει, κι αυτός που φυλάει τον εαυτό του τον χάνει για πάντα»

Ματθαίος 10:39Επαφή

authentic - ashtanga yoga